αυτογνωσία

Στραβός είναι πάντα ο γιαλός

Υπάρχει ένα ζώο διαφορετικό από τα άλλα. Είναι εκείνο που έχει πάντα δίκιο. Ίσως ξέρετε το είδος: είναι εκείνο το ζώο

Μετριοφροσύνη, αυτογνωσία, υποκρισία

Από το λεξικό Μπαμπινιώτη:Μετριοφροσύνη: το να μην έχει κανείς μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Το να μη νομίζει ότι